Naujienos

2016-12-14 01:12:53

Beveik tūkstantis !

     Iki 2016 m. gruodžio 14 dienos už parduotus lankytojų bilietus Rambyno regioninio parko direkcija surinko 946 eurus. Įsigyti tik  vienkartiniai bilietai po vieną eurą. Per metus dalis gautų lėšų, t. y. 549 eurai, panaudota lankymui pritaikytų parko paveldo objektų nuolatinei priežiūrai (medžiagų ir priemonių, skirtų priežiūros darbams, įsigijimui ir remontui) ir  švietėjiškai veiklai vykdyti (informacinio leidinio- laikraščio  „Rambynas“ spausdinimui bei renginiams). Likusius 397 eurus direkcija planuoja panašiems tikslams panaudoti ateinančiais metais.

   

Rambyno regioninio parko direkcija nuoširdžiai dėkoja lankytojams už prisidėjimą, kad Rambyno regioninio parko gamtos, kultūros bei kraštovaizdžio vertybės būtų parengtos lankymui bei pažinimui.