Naujienos

2020-03-09 03:03:08

Ieškome specialisto

Rambyno regioninio parko direkcija ieško specialisto (kultūrai ir darbui su lankytojais).

Tai darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės lygis A. Pastovios atlyginimo dalies koeficientas 4,7-5,5. Darbo užmokestis nuo 827 iki 968 eurų.

 Vyr. specialistas (kultūrai ir darbui su lankytojais)  turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą; studijų sritys-humanitariniai ir socialiniai mokslai

 mokėti užsienio kalbą (anglų, rusų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmeniu B1;

 mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugomų teritorijų, kultūros paveldo tvarkymą ir apsaugą, paslaugų teikimą lankytojams;

 žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, Rambyno regioninio parko tikslus ir uždavinius;

mokėti Dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles ir jas taikyti praktikoje;

sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti gerai dirbti kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, elektroninio pašto, interneto naršyklėmis;

būti pareigingas, darbštus,  kūrybingas, komunikabilus.

turėti teisę vairuoti automobilį.

Patirtis Mažosios Lietuvos kultūros, istorijos srityje, gido darbo patirtis -privalumai

 

 

CV siųsti el. p. info@rambynoparkas.lt