Naujienos

2018-04-09 09:04:07

Informacija apie teritorijų planavimą

 KVIEČIAME VISUOMENĘ SUSIPAŽINTI SU PARENGTA RAMBYNO REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMA

 (RIBŲ IR TVARKYMO PLANAIS)

 

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

 

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl  visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie parengtą   savivaldybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentą – Rambyno regioninio parko planavimo schemą (ribų ir tvarkymo planus).

 

Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas www.vstt.lt

 

Planų rengėjas: VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, LT-03114 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas info@gpf.lt, interneto tinklalapio adresas www.gpf.lt

 

Su parengtais Rambyno regioninio parko ribų ir tvarkymo planų sprendiniais nuo 2018 m. balandžio 16 d. galima susipažinti Rambyno regioninio parko direkcijoje (Nemuno g. 4, Bitėnai, Pagėgių savivaldybė) ir LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

 

Pasiūlymus dėl Rambyno regioninio parko ribų ir tvarkymo planų sprendinių iki 2018 m. balandžio 30 d. galima siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui arba pateikti LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje aukščiau nurodytais adresais.