Naujienos

2017-09-26 08:09:04

Paminėta baltų vienybės diena

Rugsėjo 22 dieną Rambyno regioninio parko Lankytojų centre vyko LR KT dalinai finansuojamo projekto “Užmiršti skalvių piliakalniai-neužmirštas Rambynas“ baigiamasis renginys, kurio metu demonstruotas ką tik sukurtas to  paties pavadinimo dokumentinis filmas apie parko piliakalnius. Tai buvo ir svarbiausių Rambyno regioninio parko gyvavimo bei viešinimo momentų apžvalga Parko 25- mečio proga. Filmą sukūrė studija GinDia iš Šiaulių.   Po filmo ir gražaus pabendravimo prie puodelio arbatos renginio dalyviai  patraukė ant Rambyno kano uždegti Piliakalnių sąšaukos ugnies. Prie jų prisijungė tądien panemunių piliakalniais keliavusi Lietuvos  Geologijos tarnybos specialistų  grupė, Šilutės I-osios gimnazijos moksleiviai. Etnologė Ramutė iš Vilniaus,  paaiškino lygiadienio prasmę baltų kultūroje, pagarbaus elgesio su ugnimi reikšmę,  kai kurių lietuviškų žodžių pagarbaus, raminančio skambesio (kaip ramuma, kantruma,) prasmingumą. Linkėjimai vienas kitam ir visai kūrinijai drauge su gintaro dulkelėmis kilo iš ugnies liepsnos tiesiai į žvaigždėtą, ramų vakaro dangų virš Rambyno. O raudonas, švieselę nešantis žibintas pakeltas į dangų nuskrido tiesiai link senosios Tilžės artumoje stūksančių piliakalnių kitame Nemuno krante, tarsi bylodamas, kad mes, būdami šiame krante, tikrai žinome kitame  krante stūksančių piliakalnių norą šįvakar būti kartu ir liūdyti senąją baltų istoriją. Piliakalnių sąšaukos ugnys, tarsi kalbėdamos „mes čia, mes gyvi“, sužibo ir ant Šereiklaukio bei Opstainių I  (Vilkyškių) piliakalnių.   

Jautėmės ramūs ir pakylėti, tartum prisiglaudę prie motinos Tėvynės krūtinės.