Naujienos

2017-10-23 03:10:55

Paminėtas Vydūnas

Prieš 26 –erius metus ( 1991 m.) spalio 19 d. Bitėnų kapinaitėse buvo perlaidoti Viliaus Storosto – Vydūno palaikai parvežti iš Detmoldo, kur jis, miręs 1953 m., buvo palaidotas.

Spalio 19 ąją susirinkusiems prie Vydūno kapo kalbėjo Vydūno draugijos garbės narė, Vydūno palaikų iškilmingo perlaidojimo dalyvė bitėniškė Birutė Žemgulienė.  Lyg papildydamos B. Žemgulienės  mintis, skaidriame saulėtame danguje  sutrimitavo išskrendančios  gervės.  Gėlėmis ir žvakutėmis papuošus Vydūno kapą, stabtelėta prie jauniausiojo Tilžės akto signataro Valterio Didžio amžinojo poilsio vietos.

Lankytojų centre  apie pasirengimą 150 –ąjam  Vydūno gimimo jubiliejui kalbėjo Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, savo įžvalgomis, problemomis ir viltimis pasidalino LR konsulato Sovetske ( Tižėje) vadovas profesorius Bronius Makauskas, apie Vydūno idėjų sklaidą „Rambyno“ žurnaluose kalbėjo RRP                                                                         direktorė Diana Milašauskienė.  

Renginio metu dailininkė tekstilininkė Irena Piliutytė pristatė savo darbų parodą. Joje puikuojasi iškiliųjų mūsų tautos didžiavyrių portretai, vienas jų – Vydūnas. Paroda Lankytojų  centre bus eksponuojama iki 2018 m. kovo mėnesio.