Lėšų panaudojimas


Informacija apie lėšų, 2017 metais gautų už  valstybinio parko lankytojų bilietus,  panaudojimą

 

2017 metais Rambyno regioninio parko  lankytojai   įsigijo lankytojo bilietų už 584 eurų.

Dalis lėšų  (473.91 eurai) panaudota tais pačiais 2017 metais:   parko teritorijos priežiūrai bei visuomenei skirto laikraščio „Rambynas“  vieno numerio 1000 egz. tiražu išleidimui.

Puslapis "Lėšų panaudojimas" atnaujintas 2019-03-25