Švietimas (edukacija)


Rambyno regioninio parko nuostatuose, kaip viena iš veiklos sričių ir funkcijų yra numatoma vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldą bei jo apsaugą. Organizuojame teminius edukacinius užsiėmimus, žygius pažintiniais takais, mūsų pasiūlytu ar Jūsų pačių norimu maršrutu (paslaugų kainos). Gamta – puikus mokymosi ir kūrybos laukas, erdvė augti ir tobulėti. Siekiant sudaryti geresnes sąlygas tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, ugdytis aplinkosaugos, pilietines nuostatas, neformaliajam vaikų švietimui skirtas dalinis finansavimas. Rambyno regioninis parkas pasinaudojo teikiama galimybe ir 2016-2017 metams parengė akredituotą programą „Jaunasis gamtos tyrėjas“.

 

NVŠ programos

Neformalusis vaikų švietimas (NVŠ)

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo muzikos, dailės, meno, sporto, kitos mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliai mokantis asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip formaliojo švietimo programos ar kvalifikacijos dalis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka arba aukštųjų mokyklų nusistatyta tvarka.

„Jaunasis gamtos tyrėjas“

Programos tikslas: Metodiškai, mokiniams priimtina forma pateikti žinias apie Rambyno regioninio parko gamtos ir kultūros paveldą, ugdytis aplinkosaugos, pilietines nuostatas. Išugdyti sąmoningą, atsakingą asmenybę, kuri sugebėtų  kūrybiškai spręsti iškilusias problemas. Sudaryti mokiniams galimybę įgyti gamtamokslinės kompetencijos pagrindus.

Programos esmė: sudaryti vaikams sąlygas pasirinkti norimą užsiėmimą, spręsti užimtumo problemas. Programa ugdo atsakomybės ir pagarbos jausmą esant gamtoje, bendraujant tarpusavyje, skatina ugdytinių augimą kaip asmenybių, suteikia žinių apie ekologiją ir padeda užmegzti tvirtesnį emocinį, intelektinį ryšį su gamta. Taip pat programa padeda spręsti aplinkos taršos problemas, auginant sąmoningus vartotojus.

 

Įgyvendinant programą vaikai aktyviai leidžia laisvalaikį, įgyja įvairių žinių ir gebėjimų. Taip pat susipažįsta su saugomų teritorijų sistema, Rambyno regioninio parko vertybėmis: gyvąja ir negyvąja gamta, kultūros paveldu, kraštovaizdžiu. Programos turinys sudarytas iš teorinių ir praktinių užsiėmimų. Dėstant vaikams mokymosi medžiagą stengiamasi didesnį dėmesį skirti aktyviems/inovatyviems ugdymo metodams. Teorinės dalis dėstoma pasitelkiant vaizdines priemones: skaidres, filmus, knygas. Praktiniai užsiėmimai vyksta pasitelkiant įvairias grupines - kūrybines užduotis ir žaidimus, numatomos išvykos į gamtą.

 

 NVŠ programos turinys:

Sudėtinė dalis

(tema)

Veiklos apibūdinimas

Metodai

Ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos

Trukmė

(val.)

Žygis arba išvyka po Rambyno regioninį parką.

 

Susipažinimas  su Rambyno regioninio parko vertybėmis.

 

Susipažinimo ir komandos formavimo užduotys. Eskursija. Diskusija.

Pasitikėjimas savimi grupėje, tikslingas dalyvavimas veikloje. Žinios apie savo kraštą.

4

Orientavimasis nepažystamoje vietovėje, naudojant kompasą ir stebint aplinką.

Teorinis ir praktinis orientavimosi mokymasis. Turizmo pradžiamokslis.

Pristatymas, vaizdinės medžiagos rodymas, žinių įtvirtinimas lauke. Patyriminės užduotys gamtoje.

Gebėjimas orientuotis nepažįstamoje vietoje. Gamtos pažinimas.

4

Miško buveinių pažinimas. Augalai, ir gyvūnai augantys miške. Žinduolių pėdsakai, ir kitos veiklos žymės.

 

Išvyka arba žygis į gamtą. Dažniausiai sutinkamų augalų pažinimas..

Pėdsakų ir kitų veiklos žymių atpažinimas.

Patyriminės užduotys gamtoje. Žaidimai. Refleksija.

Gamtamokslinės kompetencijos ugdymas. Sveiko gyvenimo būdo įgūdžių formavimas.

8

Aplinkosaugos samprata ir globalinės aplinkosaugos problemos.

Gerų ir blogų pavyzdžių palyginimas. Dalyvių pažvelgimas į savo vartojimo įpročius.

 

Vaizdinės medžiagos rodymas. Diskusija, refleksija.

Kritinis mąstymas, sąmoningumas, gebėjimas rinktis, atsakingumas. Ryšio tarp vartojimo ir poveikio aplinkai supratimas.

4

Lietuvoje žiemojantys paukščiai.

 

Dažniausiai sutinkamų žiemojančių paukščių pažinimas. Paprastos konstrukcijos paukščių lesyklos pagaminimas.

 

Teorinis ir praktinis mokymasis. Kūrybinė užduotis.

 

Gamtos pažinimas. Kūrybiškumas.

Asmeninė kompetencija.

 

4

 

 

„Jaunojo gamtos tyrėjo“ programos apibendrinimas. Įgūdžių įtvirtinimas.

NVŠ programos veiklos pristatymas. Žygis Rambyno regioninio parko teritorijoje. Per NVŠ programą igytų žinių įtvirtitinimas.

 

Pristatymas, vaizdinės medžiagos rodymas, žinių įtvirtinimas.

Kūrybiškumas.

Iniciatyvumas. Darbas komandoje, organizaciniai įgūdžiai.

8

Puslapis "Švietimas (edukacija)" atnaujintas 2017-08-10